تبلیغات
حسابداری نوین acconline.ir

LOGO

حسابداری نوین acconline.ir
از سایت ما دیدن کنید acconline.ir
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

سایت های جدید

انجمن حسابداری ایران http://www.iranianna.com PR:0  

جامعه حسابداران رسمی كشور http://http://www.iacpa.ir PR:0  

سازمان حسابرسی كشور http://www.audit.org.ir PR:0  

انجمن حسابداران خبره ایران http://www.iranianica.com PR:0  

دیوان محاسبات كل كشور http://www.dmk.ir PR:0  

سازمان بورس اوراق و بهادار كشور http://www.irbourse.ir PR:0  

سایت مدیریت فناوری اطلاعات بورس تهران http://www.tsetmc.com/ PR:5  

 سایت اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران http://www.sena.ir PR:0  

سایت سازمان سرمایه گذاری http://www.investiniran.ir PR:0  
بقیه در ادامه مطلبخارج كشور :

 انجمن حسابداران خبره آمریكا http://www.aicpa.org PR:0  

هیئت استانداردهای حسابداری مالی http://www.fasb.org PR:0  

هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی http://www.iasb.org PR:0  

انجمن حسابداران خبره كانادا http://www.clca.ca PR:0  

انجمن حسابداران خبره مدیریتی ( انگلستان) http://www.cima.org.uk PR:0   

هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان http://www.asb.org.uk PR:6   

كمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری http://http://www.iasc.org.uk PR:0  

فدراسیون بین المللی حسابداری http://www.ifac.org PR:8   

انجمن زنان حسابدار آمریكا http://www.aswa.org PR:6   

انجمن بین المللی مدیریت مالی http://www.fma.org PR:6   


لیست لینك های آموزشی حسابداری ( سایت ، سازمان ها ، وبلاگ ها و... )

 سایت مفالات علمی ایران http://www.SID.ir PR:7   

سایت حسابیران http://www.hesabiran.com PR:0  

سایت آموزشی حساب و كتاب http://www.hesaboketab.com PR:0  

مركز اسناد و پایگاه علمی ایران http://www.irandoc.ac.ir PR:7   

آموزش آنلاین و رایگان حسابداری http://www.docnmail.com/learnmore/accounting/journal.htm PR:3   

آموزش اكسل در حسابداری http://lacher.com/toc.htm PR:5   

آموزش حسابداری مالی میانه http://www.profalbrecht.com/publish/intermediate_accounting PR:0   

آموزش مفاهیم پایه حسابداری http://fso.arizona.edu/fso/training/tutorials/accounting PR:0  

آموزش حسابداری توسط پروفسور ماری فیشر از دانشگاه تكزاس 
http://www.nacubo.org/accounting_finance/accounting_tutorials/%202002/07152002.html PR:0   

آموزش حسابداری كامپیوتری http://norbry.com/Accounting.htm PR:0  

آموزش حسابداری http://www.tutorialfind.com/tutorials/education/accounting PR:0  
آموزش مجازی حسابداری مالی http://www.vmaps.net/workbook_BC1_pg1_2.html PR:0   

پایگاه علمی حسابداری ایران http://www.hesabres.110mb.com PR:0  

اصول پذیرفته شده حسابداری http://www.gaap.com PR:3   

دریافت آخرین استانداردهای حسابداری http://www.aicpa.org/members/div/acctstd PR:0  

آموزش حسابداری الكترونیكی http://www.electronicaccountant.com PR:0  

راهنمای ازمون ارشد حسابداری http://hesabdari-arshad.blogfa.com PR:0  

سایت اخبار و اطلاعات حسابداری ایران http://hesabdar.net PR:4   


 لیست لینك های مجلات و ژورنالهای حسابداری فارسی : ماهنامه حسابدار http://www.iranianica.com/publica11.htm PR:0  l 

مجله حسابرس http://www.hesabras.org PR:4   

مجله حسابدار رسمی http://www.iacpa.ir PR:0  

مجله حسابداری و مدیریت اندیشه http://www.acc-andisheh.coo.ir PR:0   

سایت نشریات حسابداری كشور http://www.accpubs.ir/mag.aspx PR:0   

بانك جامع نشریات كشور http://www.magiran.com PR:0  

بانك جامع نشریات كشور ( بخش حسابداری ) http://www.magiran.com/category.asp?cat= PR:0  
2014 نشریه دانشجویی حسابداری 160 http://www.mahdavipress.ir/_notes/book PR:0  

نشریه دانشجویی حسابداری كاربرگ ماهنامه تدبیر http://www.imi.ir/tadbir PR:5  

 فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ( تهران ) فصلنامه تحقیقات مالی مطالعات حسابداری ( دانشگاه علامه  

http://www.ma-atu.ir PR:0  

انگلیسی : ژورنال آكادمی مطالعات حسابداری http://www.alliedacademies.org/accounting PR:0  

 ژورنال بین المللی حسابداری و مدیریت مالی http://www.stern.nyu.edu/International/Journals/jifma.html PR:0  

ژورنال مدرسین حسابداری http://www.uidaho.edu/cbe/aej/journal.html PR:0  

ژورنال حسابداری و كامپیوتر http://www.swcollege.com/acct/jac/jac.html PR:0   

ژورنال حسابداری مدیریت http://www.maaw.info/JMAR.htm PR:0  

ژورنال حسابداری بین المللی http://www.cba.uiuc.edu/ciera/publications/journal.html PR:0   

ژورنال حسابداری آفریقای جنوبی http://www.accountancysa.org.za PR:0  

مجله انجمن حسابداران رسمی آمریكا http://www.aicpa.org/pub/jofa PR:0   

ژورنال پژوهش های حسابداری دانشگاه شیكاگو http://gsbwww.uchicago.edu/research/journals/jar PR:0   

ژورنال حسابرسی http://www.emeraldinsight.com/aaaj.htm PR:0  

ژورنال حسابداری قانونی http://www.rtedwards.com/journals/JFA PR:0  

روزنامه حسابداران رسمی http://www.cpajournal.com PR:0  

ژورنال بین المللی سیستم های هوشمند در حسابداری 
http://www.usc.edu/schools/business/atisp/%20AI/IJISAFM/forthcom.htm PR:0  

نشریه AICPA در زمینه حسابرسی http://aicpa.org/pubs/jofa/joahome.htm PR:0   

مجله حسابداران خبره http://www.camagazme.com PR:0   

ژورنال اكونتانسی http://www.accountancymag.co.uk PR:5   

ژورنال ادبیات حسابداری http://www.cba.ufl.edu/fsoa/schoolinfo/jal.html PR:0  


 مجموعه ای از ایمیل ، وبلاگ و سایت های تخصصی اساتید حسابداری كشور

 سایت دكتر عبده تبریزی http://www.abdoh.net PR:3   

سایت دكتر علی مصدر http://www.hesaboketab.com PR:4   


سایت احمد امیرعضدی http://www.amirazodi.net/ PR:2  

 صفحه الكترونیكی شخصی خانم دكتر بیتا مشایخی http://www.modiriat.ws/Dr/Mashayekhi PR:0  

 صفحه الكترونیكی شخصی دكتر علی نیكخواه آزاد http://www.modiriat.ws/Dr/nikkhah PR:0  

 صفحه الكترونیكی شخصی دكتر ساسان مهرانی http://www.modiriat.ws/Dr/Smehrani PR:0   

صفحه الكترونیكی شخصی دكتر كاوه مهرانی http://www.modiriat.ws/Dr/KMehrani PR:2   

صفحه الكترونیكی شخصی دكتر احمد مدرس http://www.modiriat.ws/Dr/modarres PR:2   

صفحه الكترونیكی شخصی دكتر ایرج نوروش http://www.modiriat.ws/Dr/Noravesh PR:2   

صفحه الكترونیكی شخصی دكتر محمدرضا نیكبخت http://www.modiriat.ws/Dr/nikbakht PR:2  


صفحه الكترونیكی شخصی دكتر محمد عرب مازار http://fma.sbu.ac.ir/Site.aspx?ParTree=13141F1514DZ PR:0  

صفحه الكترونیكی شخصی دكتر محمد فسیم عثمانی http://fma.sbu.ac.ir/Site.aspx?ParTree=13141F151416 PR:0  

صفحه الكترونیكی شخصی دكتر محمد اسماعیل فدایی نژاد http://fma.sbu.ac.ir/Site.aspx?ParTree=13141F151413 PR:0   

لیست سایت ها و وبلاگ های متفرقه و مفید برای دانشجویان (بویژه حسابداری) : 

سایت حسابیران http://www.hesabiran.com PR:0   

انجمن علمی حسابداری دانشگاه اصفهان http://www.bilan.ir PR:4   

گروه حسابداری دانشگاه رودهن http://www.accountancy.ir/ PR:0  

وبلاگ حسابدار http://acc.blogsky.com PR:1   

وبلاگ ح مثل حسابداری http://chobkhat.blogfa.com PR:2   

دریافت گزارشات مالی شركتهای بورس تهران http://www.rdis.ir/CMPAnnouncements.asp PR:3  

 انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور خوزستان وبلاگ ترازنامه http://rashtiani2.blogfa.com PR:3   

وبلاگ دهكده مالی http://www.hoaz.blogsky.com PR:2  

فایناس بلوگفا http://finance.blogfa.com PR:2  

وبلاگ تحولات حسابداری در ایران http://iranaudit.blogfa.com PR:3  

بانك جامع قوانین كشور http://www.ghavanin.com PR:0  

صورتهای مالی نمونه شركتهای عضو بورس http://www.hesabvarz.com PR:0  

 وب سایتی مفید در زمینه حسابداری http://www.maaw.info PR:4   

شاخص كل بورس http://www.bazarmali.com PR:0  

سایت برمانه های آموزشی در حسابداری http://www.westerncpe.com PR:0  

سیستم های حسابداری http://www.sbt.com PR:0  
واژگان مالی مصوب http://www.rdis.ir/FinWords.asp PR:0   

كتابخانه بورس تهران http://www.rdislib.ir PR:0

برچسب ها : سایت های جدید ,
دسته بندی : دانلود کتب حسابداری ,
» وب سات آموزشی حسابداری آنلاین ( شنبه 12 بهمن 1392 )
» راه اندازی وبسایت آموزشی حسابداری آنلاین ( دوشنبه 30 دی 1392 )
» شرحی از تئوری بنیانی حسابداری ( ASOBAT ) ( دوشنبه 16 دی 1392 )
» دانلود پروژه و مقالات ( چهارشنبه 20 آذر 1392 )
» انیشتین بعدی دنیا یک پسر ایرانی در امریکا است!! ( یکشنبه 5 آبان 1392 )
» سایت های جدید ( یکشنبه 5 آبان 1392 )
» مسخـرگـی به سبـک ایـرانی ... ( یکشنبه 5 آبان 1392 )
» مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی ( شنبه 4 آبان 1392 )
» آموزش رزومه نویسی فارسی -pdf ( جمعه 26 مهر 1392 )
» اهنگ بابک جهانبخش ( جمعه 26 مهر 1392 )
» هادی میگه ( سه شنبه 9 مهر 1392 )
» خوش آمدید ( شنبه 6 مهر 1392 )
» اعتماد ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» نگران نباش ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» سایه ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» آب روان ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» دور زدن! ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» جالب. ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» جالب ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» انشا یک بچه دبستانی در مورد ازدواج ( یکشنبه 31 شهریور 1392 )
» خود ارضایی ( شنبه 16 شهریور 1392 )
» فرم شرکت در جلسات دفاع ( دوشنبه 11 شهریور 1392 )
» نکات مهم در مورد پایاننامه ( دوشنبه 11 شهریور 1392 )
» جلوگیری از تماس ناخواسته برای اندروید ( جمعه 8 شهریور 1392 )
» دانلود نیم باز برای اندروید-آخرین ورژن ( جمعه 8 شهریور 1392 )
درباره ما

سلام دوستان عزیزی که مطالب آموزنده و تازه ای در مورد حسابداری دارن برای درج در وبلاگ میتونن اون رو به ایمیل مدیر ارسال کنند یا اگه میخوان بطور دائم به وبلاگ مطلب ارسال کنند با مدیر هماهنگ کنند تا یوزری براشون ساخته شه با تشکر(نظر دادن یادتون نره ها-منتظر نظراتتون هستیم)


ناصر ابوالحسنی

abolhassani.n@gmail.com

مدیر وبلاگ : ناصر ابوالحسنی
banner 240x200px

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :